ENERGOSOLAR 2200 AKU-V

Solární fotovoltaický systém o výkonu 2,2 kWp pro výrobu vlastní elektrické energie ze slunečního záření. Tato sestava vyrábí elektřinu, kterou lze využít pro elektrické spotřebiče a ohřev vody v bojleru, nebo akumulační nádrži. Výnos elektrárny do velké míry pokryje energetickou potřebu pro ohřev vody na koupání, vaření a část potřeby na chod elektrických spotřebičů, případně vytápění.
Tímto opatřením si každá domácnost zvýší energetickou soběstačnost a nezávislost na dodavatelích energie. Návratnost investice v podobě úspor za neodebranou elektřinu z rozvodné sítě je velmi rychlá.

Informace Hodnota
Roční výnos: 2.400 kWh
Roční úspora: 9.700 Kč
Prodejní cena ENERGOSOLAR 2200 AKU-V vč. DPH 15%: 120.000 Kč
Dotace Nová zelená úsporám: 60.000 Kč
Konečná cena po odečtení dotací: 60.000 Kč
Návratnost investice: 6-8 let
Energetická soběstačnost: 20-30 %

Uvedené hodnoty ročního výnosu a úspory, potažmo návratnosti a míry energetické soběstačnosti jsou orientační. Reálně se tyto hodnoty mění s ohledem na umístění elektrárny, ceny elektřiny a celkovou energetickou bilanci objektu závislou na místních podmínkách spotřeb elektřiny.
V zimním období je výnos elektrárny s ohledem na kratší a méně slunečné dny jen částečný.

Kompletní sestava FV systému ENERGOSOLAR 2200 AKU-V obsahuje:

 • Fotovoltaické panely
 • Střídač DC/AC
 • Wattrouter (řízení spotřeb)
 • Nosná konstrukce FV panelů
 • Elektroinstalační materiál
 • Doprava, montáž a oživení FV systému
 • Revize systémů
 • Projektová dokumentace
 • Odborný posudek
 • Vyřízení čerpání dotací NZÚ
 • Vyřízení připojení k distribuční soustavě
 • Nadstandardní záruka

Kontaktujte nás s poptávkou