ENERGOSOLAR 3300 BAT

Solární fotovoltaický systém o výkonu 3,3 kWp pro výrobu vlastní elektrické energie ze slunečního záření. Tato sestava vyrábí elektřinu, kterou lze využít pro elektrické spotřebiče, případně pro ohřev vody v bojleru, nebo akumulační nádrži a přebytky akumulovat do baterií o kapacitě 3,6 kWh. Výnos elektrárny do velké míry pokryje potřebu elektřiny menší domácnosti.
Tímto opatřením si každá domácnost zvýší energetickou soběstačnost a nezávislost na dodavatelích energie. Návratnost investice v podobě úspor za neodebranou elektřinu z rozvodné sítě je rychlá.

Informace Hodnota
Roční výnos: 3.600 kWh
Roční úspora: 14.500 Kč
Prodejní cena ENERGOSOLAR 3300 BAT vč. DPH 15%: 200.000 Kč
Dotace Nová zelená úsporám: 75.000 Kč
Konečná cena po odečtení dotací: 125.000 Kč
Návratnost investice: 9-12 let
Energetická soběstačnost: 60 %

Uvedené hodnoty ročního výnosu a úspory, potažmo návratnosti a míry energetické soběstačnosti jsou orientační. Reálně se tyto hodnoty mění s ohledem na umístění elektrárny, ceny elektřiny a celkovou energetickou bilanci objektu závislou na místních podmínkách spotřeb elektřiny.

Kompletní sestava FV systému ENERGOSOLAR 3300 BAT obsahuje:

 • 12x fotovoltaický panel
 • Střídač DC/AC
 • Systém pro řízení a sledování spotřeby
 • Sada baterií
 • Nosná konstrukce FV panelů
 • Elektroinstalační materiál
 • Doprava, montáž a oživení FV systému
 • Revize systémů
 • Projektová dokumentace
 • Odborný posudek
 • Vyřízení čerpání dotací NZÚ
 • Vyřízení připojení k distribuční soustavě
 • Nadstandardní záruka

Kontaktujte nás s poptávkou